Tiện ích mở rộng

Thêm chức năng mới vào Opera

Xem tất cả

Hình nền

Đổi giao diện mới cho Opera

Xem tất cả
 • Biểu tượng của Pink

  Pink

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:11

 • Biểu tượng của Dark

  Dark

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:26

 • Biểu tượng của Birds

  Birds

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:1

 • Biểu tượng của Take Flight

  Take Flight

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:14

 • Biểu tượng của Travel More

  Travel More

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:5

 • Biểu tượng của Home in Yellow

  Home in Yellow

  Xếp hạng: 4,0Tổng số xếp hạng:12