Tiện ích mở rộng

Thêm chức năng mới vào Opera

Xem tất cả

Hình nền

Đổi giao diện mới cho Opera

Xem tất cả
 • Biểu tượng của Take Flight

  Take Flight

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:10

 • Biểu tượng của Rooftop

  Rooftop

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:6

 • Biểu tượng của Beacon

  Beacon

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:4

 • Biểu tượng của Communicate

  Communicate

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:15

 • Biểu tượng của Home in Yellow

  Home in Yellow

  Xếp hạng: 4,0Tổng số xếp hạng:7

 • Biểu tượng của Home in Pink

  Home in Pink

  Xếp hạng: 4,5Tổng số xếp hạng:9