Chuyển đến nội dung chính

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Google Translate

Google Translate

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 128

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình