Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của ImTranslator: Translator, Dictionary, TTS

ImTranslator: Translator, Dictionary, TTS

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 33

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình