Chuyển đến nội dung chính

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Custom Page Zoom

Custom Page Zoom

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 6

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình