Skip to main content

These extensions and wallpapers are made for the Opera browser.

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN

These extensions and wallpapers are made for the Opera browser.

View all
x
Icon for ZaDark – Zalo Dark Mode

ZaDark – Zalo Dark Mode

4.1 / 5
  • Your rating
Total number of ratings: 6

Privacy policy

[Dữ liệu cá nhân]
ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...

[Dịch vụ của bên thứ ba]
ZaDark sử dụng API Chrome (Chromium) hoặc WebExtensions Storage Sync để lưu trữ cài đặt của người dùng.

See the full text of the privacy policy.

Back to ZaDark – Zalo Dark Mode details