Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của Wikipedia+ Language Bubble

Wikipedia+ Language Bubble

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 48

Giấy phép

Copyright 2011-2013 damncandy
	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Quay lại chi tiết của Wikipedia+ Language Bubble