Chuyển đến nội dung chính

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Download Opera browser with:

Biểu tượng của Wikipedia+ Language Bubble

Wikipedia+ Language Bubble

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 48

Giấy phép

Copyright 2011-2013 damncandy
	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Quay lại chi tiết của Wikipedia+ Language Bubble