Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Turn Off the Lights

Turn Off the Lights

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 681

Giấy phép

GPL 2.0

Xem văn bản đầy đủ của giấy phép.

Quay lại chi tiết của Turn Off the Lights