Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của QR-код генератор

QR-код генератор

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 7

Giấy phép

Copyright 2012 aliquam@bk.ru. All rights reserved.

Quay lại chi tiết của QR-код генератор