Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Adblock Plus

Adblock Plus

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 1471

Giấy phép    
      

Xem văn bản đầy đủ của giấy phép.

Quay lại chi tiết của Adblock Plus