Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của Friendly Clock Speed Dial Extension - Analog

Friendly Clock Speed Dial Extension - Analog

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 14

Giấy phép    
    
    
    

Quay lại chi tiết của Friendly Clock Speed Dial Extension - Analog