Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của Facebook Notifications

Facebook Notifications

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 37

Giấy phép Opera hosting

Copyright 2011 d3v1lm33. All rights reserved.

Xem văn bản đầy đủ của giấy phép.

Quay lại chi tiết của Facebook Notifications