Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của DynaFav2

DynaFav2

Xếp hạng: 0,0 Tổng số xếp hạng: 0

Giấy phép

Apache 2.0 License

Xem văn bản đầy đủ của giấy phép.

Quay lại chi tiết của DynaFav2