Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của Clipper

Clipper

Xếp hạng: 3,5 Tổng số xếp hạng: 20

Giấy phép

Copyright 2012 pedralm. All rights reserved.

Xem văn bản đầy đủ của giấy phép.

Quay lại chi tiết của Clipper