Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Tiện ích mở rộng này chỉ được hỗ trợ trong Opera 11 và 12.

Biểu tượng của AdSweep

AdSweep

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 162

Giấy phép    
    
    
    

Quay lại chi tiết của AdSweep