Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Wikipedia+ Language Bubble

Wikipedia+ Language Bubble

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 57

Quyền

Ảnh chụp màn hình