Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Video Autoplay Blocker by Robert Sulkowski

Video Autoplay Blocker by Robert Sulkowski

Xếp hạng: 3,5 Tổng số xếp hạng: 11

Ảnh chụp màn hình