Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của uBlock Origin

uBlock Origin

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 648

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình