Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của TED: Ideas worth spreading

TED: Ideas worth spreading

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 63

Quyền

Ảnh chụp màn hình