Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của TED: Ideas worth spreading

TED: Ideas worth spreading

Xếp hạng: 3,5 Tổng số xếp hạng: 71

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình