Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Slim ScrollBar

Slim ScrollBar

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 152

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình