Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Slim ScrollBar

Slim ScrollBar

Xếp hạng: 4,5 Tổng số xếp hạng: 166

Quyền

Ảnh chụp màn hình