Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Скриншотер

Скриншотер

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 13

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình