Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Mini Wikipedia

Mini Wikipedia

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 72

Quyền

Ảnh chụp màn hình