Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Mac OSX Font Rendering

Mac OSX Font Rendering

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 103

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình