Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Mac OSX Font Rendering

Mac OSX Font Rendering

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 110

Quyền

Ảnh chụp màn hình