Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và hình nền này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Letter-spacing Fix

Letter-spacing Fix

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 18

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình