Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của KB Layout Switcher

KB Layout Switcher

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 27

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình