Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của In-place translator

In-place translator

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 329

Quyền

Ảnh chụp màn hình