Chuyển đến nội dung chính

Tiện ích bổ sung của Opera

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của HTML5-powered

HTML5-powered

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 32

Quyền

Ảnh chụp màn hình