Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera.

Biểu tượng của Easy Translation

Easy Translation

Xếp hạng: 4,0 Tổng số xếp hạng: 65

Giấy phép

Ảnh chụp màn hình