Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống Opera

Các tiện ích mở rộng và chủ đề này được tạo cho trình duyệt Opera

Biểu tượng của Dictionary

Dictionary

Xếp hạng: 3,5 Tổng số xếp hạng: 10

Quyền

Ảnh chụp màn hình