ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ดาวน์โหลด Opera

ส่วนขยายและรูปพื้นหลังเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อ เบราว์เซอร์ Opera

ส่วนขยายนี้สนับสนุน Opera 11 และ 12 เท่านั้น

ไอคอนสำหรับ Wikipedia+ Language Bubble

Wikipedia+ Language Bubble

คะแนน: 4.0 จำนวนคะแนนรวมทั้งหมด: 48

ใบอนุญาต

Copyright 2011-2013 damncandy
	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

ย้อนกลับไปที่รายละเอียดของ Wikipedia+ Language Bubble