ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ส่วนขยายและรูปพื้นหลังเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อ เบราว์เซอร์ Opera

ไอคอนสำหรับ ExtendTube

ExtendTube

คะแนน: 4.5 จำนวนคะแนนรวมทั้งหมด: 658

ใบอนุญาต

Copyright © 2011 2012 2013 Darko Pantić (pdarko@myopera.com)

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

	http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

ดูข้อความเต็มของใบอนุญาต

ย้อนกลับไปที่รายละเอียดของ ExtendTube