Skip to main content

These extensions and wallpapers are made for the Opera browser.

Download Opera browser with:

  • built-in ad blocker
  • battery saver
  • free VPN

These extensions and wallpapers are made for the Opera browser.

View all
x
Ikon untuk رابط پژوهیار

رابط پژوهیار

4.2 / 5
  • Your rating
Total number of ratings: 3

Lesen

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

موافقت‌نامه پروانه کاربری نرم‌افزار «پژوهیار»

این متن، یک موافقت‌نامه حقوقی بین شما و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) است که پس از این به اختصار «نور» نامیده می‌شود. پیش از تکمیل فرآیند نصب و استفاده از این نرم‌افزار، آن را به دقت مطالعه فرمایید.
با نصب و استفاده از این نرم‌افزار، شما می‌پذیرید که به شرایط این موافقت‌نامه متعهد شوید.اگر به هر دلیل این تعهد را نمی‌پذیرید، برنامه را نصب نفرمایید و از آن خارج شوید.

۱. مالکیت

این موافقت‌نامه حقوق محدودی به شما می‌دهد تا از این نرم‌افزار استفاده کنید. «نور» تنها مالک آن است و تمام حقوق و منافع مادی و معنوی آن را منحصراً برای خود محفوظ می‌دارد.
«پژوهیار» نگارش تغییر یافته‌ای از زوترو۱ است،که به صورت متن باز تحت مجوز نشر عمومی گنو۲ (نسخه ۳) عرضه می‌شود.
این حقوق شامل ( و نه محدود به) کلیت نرم‌افزار و اجزاء آن (گرچه در آن اجزاء به‌خصوص، به حق نشر آن تصریح نشده باشد) و شیوه‌های فنی و تحقیقاتی به‌کار رفته در نرم‌افزار، متون الکترونیکی، فراداده‌های متنی و غیرمتنی، ابزارهای متنوع پژوهشی، فهرست‌های متنوع، صوت‌ها، تصاویر، فیلم‌ها، پویانمایی‌ها، نقشه‌ها، مدل‌ها، آمار و ارقام، جدول‌های نمایشی، صفحات گرافیکی، طراحی‌ها، و اجزای هر یک از آن‌ها، و منابع فنی برنامه و اجزای آن است و قوانین حق نشر و توزیع و تکثیر مصوب جمهوری اسلامی ایران و معاهدات بین‌المللی از آن حمایت می‌کند.

۲. پروانه

این موافقت‌نامه به شما اجازه می‌دهد تا:
الف) نرم‌افزار را بر روی حد اکثر پنج رایانه که متعلق به شما و نزدیکان شماست (رایانهٔ خانه، محیط کار، یا همراه)، نصب و از آن استفاده نمایید.
ب) با استفاده از ابزار پشتیبان گیری موجود در نرم‌افزار نسخه پشتیبان شخصی از کتابخانه «پژوهیار» تهیه کنید تا در صورت از دست رفتن اطلاعات به هر علت، با استفاده از ابزار بازیابی و فایل پشتیبان اطلاعات از دست رفته را به کتابخانه «پژوهیار» بازگردانید. لذا مسئولیت از دست رفتن احتمالی اطلاعات کاربری بر عهدهٔ شماست.
۳. محدودیت‌های پروانه

الف) به غیر از آنچه در بخش ۲ قید شد، شما مجاز نیستید پشتیبان‌های این نرم‌افزار را تولید یا توزیع کنید یا نرم‌افزار را به صورت الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر یا از طریق شبکه انتقال دهید.
ب) شما مجاز به انجام کارهای ذیل نیستید:
شکستن قفل نرم‌افزار، کشف رمز، مهندسی معکوس۳، دیس‌اسمبل۴، دی‌کامپایل۵، یا هر گونه تحویل و تغییر در نرم‌افزار.
ج) مجاز نیستید این نرم‌افزار را بفروشید، کرایه دهید، کرایه بگیرید، یا پروانهٔ بهره برداری آن را به شخص دیگری واگذار کنید.
د) مجاز نیستید کد این نرم افزار را خارج از ضوابط مجوز نشر عمومی گنو مندرج در بند یک تغییر دهید یا اقتباسی مبتنی بر آن رقم بزنید.
ه) مجاز نیستید این نرم‌افزار را به کشوری صادر کنید که تحت تحریم قوانین اجرایی صادرات دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات مندرج در آن است.
و) شما نمی‌توانید نسخه‌های واگذار شده به خود را به غیر از نزدیکان خود آن هم به تعداد مورد اشاره در بخش ۲بند الف، برای دیگری نصب یا واگذار کنید.
امکان پنج بار نصب، صرفاً برای شما و نزدیکان شما، جهت تسهیل بهره‌برداری از نرم‌افزار در محیط‌های متنوعی است که دارای رایانهٔ شخصی هستید.

۴. ارتقاها

اگر این کپی از این نرم‌افزار (نسخه)، ارتقا یافتهٔ یک نسخه پیشین این نرم‌افزار است، این (کپی) بر مبنای پروانهٔ تعویض در اختیار شما قرار می‌گیرد.
با نصب و استفاده از این کپی از برنامه، شما موافقت می‌کنید که به‌صورت داوطلبانه، موافقت‌نامهٔ پیشین خود را لغو کنید و اینکه دیگر از نسخهٔ قبلی این برنامه استفاده نخواهید کرد و آن را به شخص دیگری واگذار نخواهید نمود.
لازم است شما همهٔ کپی‌های نسخهٔ قبلی را که شامل هر گونه کپی مندرج در حافظۀ شماست، معدوم نمایید.
در صورتی که «نور» یا یک شخص ثالث مجاز در رابطه با نرم‌افزاری که در ذیل این سند، پروانه‌اش به شما اعطا شده است، نرم‌افزار اضافی که نرم‌افزار (اصلی) را تکمیل می‌کند یا بسط می‌دهد، برای شما مهیا نماید، آن نرم‌افزار اضافی باید تحت شمول شرایط و مقررات این موافقت‌نامه باشد مگر اینکه در زمان تحویل، خلاف آن مشخص شده باشد.
علی رغم آنچه در بالا گفته شد در صورتی که برای نصب و استفاده از نسخهٔ جدید، نیاز به نسخهٔ قبلی باشد شما مجاز هستید نسخهٔ قبلی را نگاه دارید و مجاز هستید از نسخهٔ قبلی استفاده کنید و از آن، نسخهٔ پشتیبان تهیه نمایید.

۵. منابع الکترونیکی

الف) این نرم‌افزار شامل منابع الکترونیکی از قبیل کتابخانه‌های موضوعی (کتابخانه نور)، شیوه‌نامه‌ها و مترجم‌ها است.
امتیاز تکثیر و توزیع الکترونیکی هر یک از این منابع، صرفاً در اختیار «نور» است.
هر نوع توزیع و انتشار انبوه و غیر انبوه این منابع الکترونیکی، از طریق چاپ یا تکثیر الکترونیکی، درون نرم‌افزاری دیگر یا به طور مستقل ممنوع است و به تناسب موضوع، مشمول قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین الملی و منطقه ای پذیرفته شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و مجوز نشر عمومی گنو است.
«نور»، حق تکثیر یا استفاده از این منابع الکترونیکی را جز در مورد استفادهٔ شخصی از نسخهٔ واحد این نرم افزار، به هیچ یک از کاربران نهایی نداده است.
خارج از مفاد فوق‌الذکر در این تعهد، کاربران نمی‌توانند از این منابع در پایگاه‌های اینترنتی خویش یا اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) استفاده کنند یا در نرم‌افزارهای دیگر قرار داده و تکثیر کنند، بفروشند یا اهداء نمایند یا به هر نحو دیگر در اختیار دیگران قرار دهند.
استخراج انواع منابع محتوایی و فنی این نرم‌افزار از آن، به هر هدف از جمله فروش، انتشار و دیگر انواع بهره برداری ممنوع است.
این ممنوعیت شامل تمامی اطلاعات موجود در برنامه، اعم از منابع مکتوب، صوتی، تصویری و هر نوع اطلاعات دیگر و هر بسته محتوایی که در برنامه از آن‌ها استفاده شده است، نیز است.
ب) «نور»، اجازهٔ نشر الکترونیکی و فیزیکی منابع و نرم افزارهای خود از جمله منابع و همین نرم افزار را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی واگذار نکرده است.
نحوه توزیع و تکثیر منابع در اختیار نهاده شده، تابع قرارداد اختصاصی و جداگانه‌ای است.
برای اطلاع بیشتر از اهداف و فعالیت‌های «نور» به پایگاه ذیل مراجعه نمایید.
www.noorsoft.org
برای دسترسی به سایر منابع، راهنماها، از جمله راهنمای نصب و فیلم‌های آموزشی «پژوهیار» هم به وبگاه‌های ذیل مراجعه فرمایید:
www.pajoohyar.ir

۶. تضمین محدود:

الف) «نور» طی یک دورهٔ نود (۹۰) روزه از تاریخ تحویل (همان‌گونه که کپی رسید شما گواه آن است) تضمین می‌کند که:
اولاً این نرم‌افزار، هنگامی‌که با پیکربندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توصیه شده، به طور صحیح (مطابق با دستور استفادهٔ ارائه شده به همراه آن) به‌کار رود، تمام ویژگی‌های معرفی شده در مستندات نرم افزار را دربرخواهد داشت.
ثانیاً، حامل فیزیکی این نرم‌افزار، در به‌کارگیری عادی و صحیح دچار نقص اطلاعات و مشکلات مخل بهره‌برداری نشود.
ب) نبود هیچ تضمین دیگری
«نور» هر گونه تضمین دیگر به جز آنچه که در تضمین محدود پیشین اشاره شد، را نفی می‌کند خواه تصریح به نفی آن شده باشد یا تلویحاً به آن اشاره شده باشد؛ یا به هر نحو شامل تضمین‌های مربوط به قابلیت عرضه به بازار، تناسب برای هدفی خاص، همچنین نسبت به عدم نقض حقوق مالکیت، یا بهره برداری مخفیانه هیچ تضمینی در کار نیست.
ج) اگر قانون قابل اجرا، متضمن هر گونه تضمین در رابطه با این نرم‌افزار باشد، همهٔ این تضمین‌ها مربوط به یک دورهٔ نود (۹۰) روزه از تاریخ تحویل هستند.
د) هیچ اطلاعات شفاهی یا کتبی یا توصیه، توسط «نور»، معامله کنندگان، توزیع کنندگان، نمایندگی‌های آن یا کارمندانش، که تضمینی را (برای «نور» ) ایجاد کند یا به طریقی محدودهٔ این تضمین را افزایش دهد معتبر نخواهد بود.

۷. جبران انحصاری خسارت

جبران انحصاری خسارت شما تحت بخش ششم (این قرارداد) عبارت است از عودت دادن این نرم‌افزار به همراه یک رونوشت از رسید شما و شرحی از مشکل، به مکانی که در آنجا آن را دریافت کرده‌اید.
«نور» تلاش‌های معقولی را به‌کار خواهد بست تا بسته به انتخاب خود («نور»)، یک کپی جایگزین از این نرم‌افزار را که خالی از اشکال پیش آمده باشد، به شما بدهد یا رسانهٔ معیوب را تعویض کند، یا قیمتی را که برای خرید این نرم‌افزار پرداخته‌اید، به شما بازگرداند.
چنانچه این نرم‌افزار به هر طریقی دست‌کاری شده باشد، و در اثر حادثه، بد به کار بردن و استفادهٔ نادرست آسیب دیده باشد، یا اگر نقص، از کاربرد این نرم‌افزار با یک پیکربندی سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، غیر از پیکربندی توصیه شده، ناشی باشد، «نور» هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

۸. چنانچه طرفین اذعان کنند یا به صورت قانونی، معلوم شود هر یک از مفاد این موافقت‌نامه غیر معتبر یا به نحوی غیرقابل اجراست، مابقی شرایط و مفاد آن به طور کامل معتبر خواهد ماند.

"هشدار"

هرگونه نقض حقوق مالکیت فکری و مادی این اثر تخلف محسوب می‌شود و متخلف بر اساس قوانین حقوقی و جزایی حاکم بر موضوع، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

۱. zotero 
۲. رایج‌ترین مجوز نرم‌افزارهای متن‌باز است، که عموماً این پروانه را به نام جی‌پی‌ال که صورت خلاصه شده عبارت گنو پابلیک لایسنس(GNU General Public License) است نیز می‌خوانند. آخرین نسخه این مجوز نسخه ۳ است که در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷ منتشر شده است.
۳. Reverse Engineering: به علمی گفته می‌شود که از پاسخ به سوال می‌رسند و در واقع فرآیند کشف اصول تکنولوژیکی یک دستگاه، شیئ یا یک سیستم است.
۴. Disassemble: به معنی خواندن کدهای خام زبان ماشین و درک این اطلاعات با اصطلاحات خاص دیس اسمبل.
۵. Decompile: فرایندی که تلاش می کند سورس کد را در بعضی زبان های سطح بالا برای برنامه ای که فقط در حالت بایت کد یا کدهای ماشین است فراهم کند.

Back to رابط پژوهیار details