Langkau ke kandungan utama

These extensions and wallpapers are made for the Opera browser.

Ikon untuk Homepay - automatyzacja płatności

Homepay - automatyzacja płatności

0.0 / 5
  • Penarafan anda
Jumlah bilangan penarafan: 0

Lesen

Homepay - automatyzacja płatności.
Copyright (C) 2015 Homepay.

Dodatek Homepay może być używany w korelacji z dowolną aplikacją lub usługą oferowaną przez twórców przeglądarki. Użytkownik nie może dokonywać żadnych zmian w kodzie źródłowym dodatku. Użytkownik nie może używać żadnych fragmentów kodu z wyjątkiem podstawowych funkcji udokumentowanych i udostępnionych przez twórców przeglądarki. Wszystkie inne prawa związane z dodatkiem Homepay są zastrzeżone.

Zarówno udostępniony dodatek Homepay, jak i kod źródłowy wykorzystany do jego wykonania, nie mogą być używane do celów niezgodnych z prawem, zarówno prawem obowiązującym w Polsce, jak i prawem międzynarodowym.

Dodatek Homepay jest rozpowszechniany w celu ułatwienia klientom dokonywania przelewów płatności Homepay. Homepay nie oferuje żadnych gwarancji, bezpośrednich lub sugerowanych, w tym gwarancji przydatności handlowej dodatku, lub przydatności do jakiegokolwiek innego celu. W żadnym przypadku autorzy, lub właściciele praw autorskich nie ponoszą odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami użytkownika, związanymi ze szkodami spowodowanymi przez instalację lub działanie dodatku Homepay, zarówno dotyczących bezpośrednio, jak i pośrednio użytkownika, lub jego partnerów biznesowych, w ramach umów, których stroną jest użytkownik dodatku Homepay, jak i jego zobowiązań, które nie zostały dotrzymane poprzez jakąkolwiek niepożądaną sytuację wynikającą z instalacji lub działania dodatku Homepay.

Akceptując to porozumienie lub instalując dodatek Homepay poprzez kliknięcie przycisku "Zainstaluj", zgadzasz się na powyższe warunki korzystania z dodatku Homepay, zarówno w odniesieniu do obecnej wersji zainstalowanego przez Ciebie dodatku, jak i kolejnych aktualizacji dodatku Homepay.

-- -- --

Homepay - transaction automatization.
Copyright (C) 2015 Homepay.

You are free to use the Homepay browser extension with any of the applications or services offered by developers of the browser. You may not make any changes to the code. You may not use any parts of the code with exception to basic functions documented by the browser developers. All Other Rights Reserved.

You will not use the Software for illegal purposes as per the international law, and the law in your jurisdiction.

This browser extension is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE SOFTWARE.

By accepting this agreement or by installing Homepay browser extension or by clicking "Install", you agree that the following terms will be the terms of your relationship with Homepay - Online Currency Exchange Office with regards to the Software for the version you are installing and for all subsequent versions.

Kembali ke butiran Homepay - automatyzacja płatności